Advies
Wanneer u als bedrijf personeel in dienst heeft, krijgt u vroeg of laat te maken met ziekteverzuim.
Iedereen kan wel eens te maken hebben met een griepje of een andere aandoening die enkele dagen verzuim opleveren maar wanneer er sprake is van burn-out of een andere aandoening die langdurige afwezigheid van de werknemer veroorzaakt, is dat zowel voor werknemer als voor de werkgever een onaangename situatie. Naast het feit dat u uw personeel niet graag mist, zorgt langdurig ziekteverzuim voor een hoge kostenpost.

Als werkgever draagt u verantwoordelijkheid voor een veilige arbeidsomgeving maar wanneer situaties buiten het werk het ziekteverzuim veroorzaken, lijkt het wat moeilijker deze te beïnvloeden.
Toch kunt u ook hier een bijdrage leveren.

 

Wat kunt u doen als werkgever?
Door preventief gericht personeelsbeleid, kunt u een burn-out en andere gezondheidsklachten voorkomen. U kunt als werkgever ervoor zorgen dat de belastbaarheid van de werknemer verhoogd wordt door bijeenkomsten te verzorgen over gezondheid, voeding en leefstijl. Daarbij is het belangrijk dat mensen inzicht krijgen in hun temperament zodat ze weten welk gezondheidsrisico ze als individu lopen. Deze kennis maakt het voor hen mogelijk om gerichte aanpassingen in voeding en leefstijl te maken.

Werknemers met gezondheidsklachten kunnen vaak baat hebben bij een verhelderende kijk op hun aandoening. In plaats van het benadrukken van de symptomen, wordt naar de samenhang tussen temperament, voeding, leefstijl en emotionele belastbaarheid gekeken. Op deze manier kan men de oorzaak van de aandoening opsporen en gericht aanpakken.
Vooral personeel met langdurige of steeds terugkerende aandoeningen kan op deze wijze goed geholpen worden. Om resultaat te bereiken is het, net als in de kwaliteitszorg, belangrijk om de oorzaak van het probleem op te sporen.

 

Wat kunnen wij voor u als werkgever betekenen?

Het is voor uw bedrijf van groot belang te zorgen dat de gezonde werknemers gezond blijven en dus ook optimaal inzetbaar zijn en blijven. Wij leveren naast het verzorgen van presentaties ook individuele coachingstrajecten aan uw bedrijf. Zo kunnen bijvoorbeeld de leidinggevenden een workshop van ons krijgen om uitvoering te geven aan het ziekteverlof gekoppeld aan de gezondheid. Verder kunnen wij uw bedrijfskantine scannen om te kijken naar eventuele benodigde aanpassingen die de uitstraling, dus ook de kwaliteit, van uw kantine bevorderen. Daarnaast geven wij aanvullend advies voor gezonde lunches.