Ongeveer 11 miljoen mensen in Nederland gebruiken met regelmaat medicijnen. 

Het is fijn dat bij acute problemen medicijnen je kunnen helpen, echter als je langdurig medicijnen gebruikt vanwege een chronische aandoening dan is er een andere aanpak nodig om de oorzaak van deze klachten te achterhalen en aan te pakken.

Chronische aandoeningen vinden meestal hun oorzaak in stress. Stress brengt ons lichaam uit balans. Medicatie gaat je hierbij niet helpen omdat medicatie gericht is op symptoombestrijding. 

Stress kan diverse oorzaken hebben. Denk aan fysieke stress, zoals bijvoorbeeld een ongeval, gebrek aan beweging maar ook voeding speelt hier een rol. Chemische stress kan ontstaan door toxinen van medicatie of van pathogenen of door besmet of bespoten voedsel. Emotionele stress speelt eveneens een belangrijke rol. Denk dan bijvoorbeeld aan stress cq spanning thuis- en of werk gerelateerd, maar ook stress veroorzaakt door onverwerkte emoties. Emoties zijn energie cq frequenties. Dat betekent dat onverwerkte emoties verstorend kunnen werken op onze lichaamsenergie.

Wanneer we eenmaal de oorzaak van de disbalans gevonden hebben dan kunnen we ons lichaam faciliteren te transformeren naar balans zodat een gezonder en gelukkiger leven ontstaat. Juist het zien van deze oorzaak, het herkennen, is nodig om een verandering – in leefstijl –  in gang te zetten.

Als jij je leven wilt veranderen dan kan ik je hierbij helpen, mits je gemotiveerd bent om in beweging te komen. Het eerste wat je zelf moet besluiten is of jij daadwerkelijk een ander leven wilt. Mijn kennis en jarenlange ervaring op het gebied van voeding & leefstijl, de Nieuwe Germaanse Geneeskunde in combinatie met verschillende energetische therapieën helpen je de regie over je eigen leven terug te krijgen.