Voeding heeft een functie voor ons lichaam. Met water en zuurstof zorgt het dat wij in leven blijven. De hoeveelheid en de kwaliteit van deze voedingsstoffen bepaalt direct de kwaliteit van ons fysieke leven. Het is vergelijkbaar met de kwaliteit brandstof waarmee we onze auto tanken.

Voeding levert ons bouwstoffen, brandstoffen en beschermende stoffen. Vooral tekorten en gebrek aan diversiteit van de beschermende stoffen die we binnen krijgen lijden in onze Westerse samenleving tot gezondheidsproblemen. Enerzijds komt dat doordat we met veel meer schadelijke stoffen geconfronteerd worden (denk aan bestrijdingsmiddelen, hormonen, voedingstoevoegingen en dergelijke) en anderzijds omdat we te weinig beschermende stoffen binnen krijgen (door bijvoorbeeld het gebruik van geraffineerde voeding, kunstmatige productie en wijze van bereiding).

Mijn logo en mijn aanpak zijn gebaseerd op kennis van de 4 elementenleer (lucht, water, aarde en vuur) die 1800 jaar geleden door de filosoof en arts Hippocrates werd gebruikt om alles in de natuur te typeren. Deze kennis is in de reguliere zorg in onbruik geraakt maar wordt in de complementaire zorg (aanvullende zorg) wel toegepast. Door het typeren van een persoon volgens de elementenleer, wordt het temperament en de balans tussen de elementen bepaald. Dit geeft inzicht in voedings- en gedragsvoorkeuren van het individu en zijn/haar risico op aandoeningen. Door het opheffen van de disbalans, wat beïnvloedt wordt door type voeding, kunnen klachten verdwijnen.